جستجو کنید و اینتر بزنید:
فیلتر ها
دسته بندی کنار چای

مصرف قند در کنار چای نه تنها مضر است، بلکه باعث افزایش قند خون و انواع بیماری ها میشود، پس یک خوراکی مناسب مثل حبه عناب را جایگزین قند کنید.